งานวิชาการควนโดนวิทยา54

งานวิชาการควนโดน

เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2555  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก โดยคุณรัตนา  ปะดุกา ผู้ดูแลศูนย์ฯ นำนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 จากโรงเรียนบ้านบูเกตยามู และโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง เข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้และพัฒนาคอมพิวเตอร์ในงานวิชาการ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โดยเฉพาะในปีนี้ศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก เป็นสื่อกลางในการอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษาและเป็นผู้ประสานงานกับสถาบันการศึกษา ทำให้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมายของหน่วยจัดกิจกรรม จำเป็นต้องแบ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็น 2 ห้อง และต้องใช้คอมพิวเตอร์เสริมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้

การแข่งขัน presentation ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟฟิก

Advertisements

กระดานคำตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: