หน่วยที่ 5 Smart art

กิจกรรมที่ 5.1

•คำชี้แจง จงสร้างชิ้นงานต่อไปนี้
•1.ออกแบบวัฎจักรเดมิ่ง ด้วยรูปร่างอัตโนมัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นดังนี้
•การวางแผน (Plan 😛 )
•การปฏิบัติ (Do 😀 )
•การตรวจสอบ (Check :C )
•การแก้ไขปรัปปรุง (Action :A )
•2. ให้นักเรียนสร้างแผนผังองค์กร ของหน่วยงานดังต่อไปนี้
•  เลือกทำ 1 องค์กร
•- เทศบาลเมืองควนลัง
•- เทศบาลนครหาดใหญ่
•- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา
•ส่งงานได้ทางแฮนดี้ไดร์ฟ และ อีเมล์ rn2931@gmail.com
•บันทึกงาน ชื่อไฟล์ : smartart ชื่อ เลขที่ ชั้น
Advertisements

กระดานคำตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: