กิจกรรมที่ 6.1 ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องต่อไปนี้

หน่วยที่ 6 การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง
กราฟและมัลติมีเดีย
กิจกรรมที่ 6.1 ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องต่อไปนี้
•คำชี้แจงที่ 1  ตัวอย่าง
•1. ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลนครหาดใหญ่ อบจ.สงขลา
•2.ข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ปี2554-2556 จังหวัด………
•3.ข้อมูลจำนวนการใช้ห้องสมุด
•หมายเหตุ ข้อมูลที่นำมา บอกที่มาจากเว็บด้วย http://www…………
•คำชี้แจงที่ 2
•ให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบกราฟ
•งานกลุ่ม 3 คน
•ส่งงานได้ทาง อีเมล์ rn2931@gmail.com และ แฮนดี้ไดร์ฟ
•ชื่อไฟล์ กราฟ ชื่อ เลขที่ ชั้น
Advertisements

กระดานคำตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: