หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ วิธีการประมวลผลข้อมูล

กิจกรรมที่ 3.1

}ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
}สร้างสอบถามเพื่อนในชั้นเรียนตามหัวข้อที่สนใจดังต่อไปนี้
}- ของขวัญที่อยากให้แม่ในวันแม่แห่งชาติ
}- เรื่องที่อยากให้ตัวเองปรับปรุงให้ดีขึ้น
}-แนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
}โดยการเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น ใช้แบบสอบถาม ใช้แบบสำรวจในเฟสบุค ใช้การทำแบบสอบถามออนไลน์ การจดบันทึก
}กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 20 คน
}ส่งงานในรูปแบบการแสดงผลด้วย แผนภูมิ
ชื่อไฟล์นำหน้าด้วย : ประมวลผล
ช่องในการส่งงานทาง อีเมล์ rn2931@gmail.com
ทางแฮนดี้ไดร์ฟ
3สถิติการลาแยกตามหน่วยงาน
Advertisements

กระดานคำตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: