กิจกรรมที่ 2.3 การจัดการสารสนเทศ

•ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล ดังนี้ ที่นักเรียนสนใจ
•- สร้าง โฟล์เดอร์ ตั้งชื่อ การจัดการสารสนเทศ ชื่อ เลขที่ ชั้น
•- จัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft word
•ตั้งชื่อ การจัดการสารสนเทศ ชื่อ เลขที่ ชั้น
•- หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5 ข่าว
•ตัวอย่าง เช่น จากเว็บ……………… ที่มาจากเว็บไซต์ http://www…………………….
•ชื่อ สกุล เลขที่ ชั้น
•ส่งงานภายในคาบเรียน ทาง https://computerroomkd.wordpress.com
Advertisements

กระดานคำตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: