ส่งงานแก้ 0 เรียนซ้ำ วิชา การจัดการข้อมูล ครูอารี

ส่งงานชิ้นที่ 1 ตารางเรียน

ให้นักเรียนใช้ตารางใน excel ทำตารางเรียน

—————————————————————————————————————————————-

ส่งงานชิ้นที่ 2 บัญชี รายรับ-รายจ่าย

ให้นักเรียน ทำบัญชีรายรับรายจ่าย อย่างน้อย 5 วัน

—————————————————————————————————————————————-

ส่งงานชิ้นที่ 3 การทำปฏิทิน

-การทำปฏิทิน การตั้งค่าความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมม์

-ให้นักเรียนตกแต่งปฏิทินให้ถูกต้องและสวยงาม

—————————————————————————————————————————————-

ส่งงานชิ้นที่ 4 การทำแผนภูมิ

การทำแผนภูมิต่างๆ เพื่องานนำเสนอข้อมูล เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิ แผนภูมิวงกลม แผนภูมิพื้นที่

—————————————————————————————————————————————-

ส่งงานชิ้นที่ 5 วันเดือนปีเกิด

ให้นักเรียนใช้สูตรในการคำนวน การหาค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด

—————————————————————————————————————————————-

ส่งงานชิ้นที่ 6 ใบกำกับภาษี 

การคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Advertisements

กระดานคำตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: